Манай компаний үйл ажиллагаатай
танилцахыг зорьж буй танд талархал илэрхийлье.

Your vision is our passion.

“Мэдээллийн технологи нь таны бизнесийн үйл ажиллагаа, бизнес моделийн хөгжлийн гол үндэс юм.”

Б.Сүхбат / CEO
Box Image

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нэр хүнд бүхий түншлэлд тулгуурлаж технологи, менежментийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг явуулна.
Box Image

АЛСЫН ХАРАА

Технологийн тэргүүлэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэгч хамт олон байна.
Slide Image

ТАНИЛЦУУЛГА

Өнгөрсөн хугацаанд Чингис Консалтинг компани мэдээллийн технологийн салбарт олон чухал төслүүдийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэсэн билээ. Бид нэр хүнд бүхий түншүүдийнхээ хамтаар Монгол Улсын мэдээлэл технологийн салбарыг хөгжүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад олон шинэ боломжийг нэвтрүүлж, салбартаа тэргүүлэх үйл ажиллагааг явуулахыг зорьж байна.

БИДНИЙ ТҮҮХ

Хамтран ажилласан 10 жил

 • 2007 -
  Chinggis Technologies (2007)
  Photo
  ...
 • 2016 -
  Chinggis Consulting (2016)
  Photo
  ...
 • 2018 -
  Chinggis Electronics (2018)
  Photo
  ...
МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ
Үнэт зүйлс: Үр дүн, Хурд, Уян хатан байдал

БАГИЙН ГИШҮҮН БОЛОХ

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ